LibsynDL

Libsyn nedladdare

Ladda ned alla podcast-avsnitt från ett Libsyn bibliotek

LibsynDL Libsyn downloader är ett plattformsoberoende verktyg som laddar ned alla avsnitt från en Libsyn RSS-feed.


Hur gör jag?

$ LibsynDL http://url.to.rss /OutputPath

Nedladdning

Plattform
Windows x86-64 Ladda ned
macOS/OS X x86-64 Ladda ned
Linux
Testad på Ubuntu (16.04,18.04,19.04) + Debian 9
x86-64 Ladda ned
Source Github