Tillbaka till andra saker

Oink

Skicka och ta emot filer

Oink är ett plattformsoberoende verktyg för att skicka och ta emot filer.


Hur gör jag?

$ oink get
$ oink send [file] [ip]

Nedladdning

Windows x86-64 Download
macOS/OS X x86-64 Download
Source Github