Andra saker

Lite diverse olika saker


Remumber

Testa och träna din förmåga att komma ihåg nummer. En enkel app gjorrd för många herrans år sen.


Oink

Skicka och ta emot filer. Ett plattformsoberoende verktyg skrivet i C. (Bara för kul så att säga).